Logo Akcji Pajacyk

Aktualności z życia PCPR Grójec

Dodano: 07.06.2016

Festiwal 2016 w Błędowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu wraz ze Starostwem Powiatowym w Grójcu oraz gminą Błędów jest organizatorem VIII Powiatowego Przeglądu Zespołów Nieprzetartego Szlaku, który odbędzie się 12 czerwca 2016  w Błędowie, ul. Stary Rynek 9. . Ideą i celem imprezy jst integracja środowiska lokalnego z osobami niepełnosprawnymi. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy serdecznie na festiwal, który uroczyście rozpocznie się o godzinie 12.00.. Czas podczas festiwalu zapełnią występy osób niepełnosprawnych, liczne stoiska z pracami artystycznymi, pokaz orkiestry dętej w Błędowie, pokazy strażackie oraz gość specjalny - zespół muzyczny CDN. . ...

Przeczytaj całość >>>
Dodano: 17.05.2016

Puszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze

 .  .  .  .  . OGŁOSZENIE. . . . .  .  .  .  .  . Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu. . . . .  . Poszukuje . . . . .  . kandydatów na zawodowe lub niezawodowe rodziny zastępcze. . . . .  .  .  .  .  .  .  . osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zapraszamy na rozmowę do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grójcu,ul. Laskowa 4a.. . . . .  . Tel: 48 664 28 30 pn-pt. W godz. 7.30-15.30 . . . . .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  . ...

Przeczytaj całość >>>
Dodano: 17.05.2016

DZIEŃ PRACY WEWNĘTRZNEJ

 .  .  . INFORMUJEMY, ŻE PIĄTEK JEST DNIEM WEWNĘTRZNYM PRACY POKOJU NR 106 ZWIĄZANYM Z ROZPATRYWANIEM WNIOSKÓW ZE ŚRODKÓW PFRON..  .  .  .                              W TYM DNIU NIE BĘDĄ PRZYMOWANI INTERESANCI..              ZAPRASZAMY OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARKU. ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY.. ...

Przeczytaj całość >>>
Dodano: 01.04.2016

Nowa edycja programu państwowego funduszu rehabili

 . Została uruchomiona nowa edycja programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn..  . „Program wyrównywania różnic między regionami III”.. .  . Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu w roku 2016 mogą być objęte następujące obszary:.  . obszar B. – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. . obszar C. – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. . obszar D. – likwidacja barier transportowych. . obszar E. – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych. . obszar F. – ...

Przeczytaj całość >>>
Dodano: 08.03.2016

Aktywny samorząd 2016

 . WAŻNY  KOMUNIKAT !!!. . . . .  . AKTYWNY  SAMORZĄD w 2016r.. . . . .  . W dniu 22 lutego 2016 roku Zarząd Funduszu przyjął . . . Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku. . . . .. . . .  . Wnioskodawcy – osoby niepełnosprawne. . . . .  . Na co można uzyskać pomoc finansową:. . . . .  . Moduł I:. . . . .  . Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,. . . . . Obszar A ...

Przeczytaj całość >>>